zaterdag 23 juni 2012

Bekend onderwerp.

Woensdag ochtend heb ik nadat ik de les gelezen had en voordat de drukte begon nog de tijd genomen om een mooie foto serie te maken en de broodnodige energie opgedaan die de afgelopen dagen goed van pas kwam. Omdat ik even heel druk was met verhuizen bleef er verder weinig tijd over om echt foto's te maken, ja hooguit wat snapshots voor het scrapbook maar dat is anders dan een rondje voor mezelf. De komende weken zal er nog wel het nodige moeten gebeuren ook hier thuis, maar dat heeft niet heel veel haast meer zodat er in elk geval tijd overblijft om mijn wekelijkse fotodagje uit te trekken en energie op te doen.

Het was op zich niet heel vreemd om meerdere foto's (50) te schieten op een plaats, mijn achtertuin in dit geval, ook niet van een onderwerp, de passiebloem heb ik hiervoor gebruikt, maar het gekke is, dat ik nog steeds het meest blij wordt van de eerste geschoten foto's op dat moment. Misschien komt dat wel doordat ik intuïtief fotografeer wat voor mij het meest aanspreekt.


Familiar-Subjects.  Wednesday morning after I had read the lesson and before the crowds started I yet taken the time to make a nice picture series and much-needed energy gained in recent days came in handy. Because I'm just very busy with moving there remained little more time to really take pictures, so most some snapshots for the scrapbook but that is different from a circle for me. The coming weeks will still be necessary to be done here at home, but that is not in a hurry so that in each case more time left for my weekly photo day out to attract and energize.
It was not strange to multiple photos (50) to shoot in one place, my backyard in this case, not even a topic, the passionflower I have used here, but the funny thing is that I still the most happy is of the first shot images at that time. Maybe that's because I shoot intuitively what attracts me most.
En voor het scrapbook.
Met elkaar hebben we getoost op de toekomst voor onze jongens, voor de een op geluk in zijn nieuwe woning en voor de ander veel geluk bij de volgende stap in zijn toekomst bij de verkoop van zijn woning aan zijn broer. 


And for the scrapbook.
Together we toast to the future for our boys for a happiness in his new home and for others good luck in the next step in his future with the sale of his property to his brother. 

zondag 17 juni 2012

Waarom fotograveren?


Voor mij zijn er 2 redenen om te fotograveren.
Een is het maken van familie kiekjes, die dienen voor het maken van dierbare herinneringen en die gaan tevens in het scrapbook.
Het tweede doel staat daar helemaal los van en dient echt als mijn hobby. Sinds een jaar probeer ik er elke donderdag op uit te trekken om onderweg foto's te maken.
Ik stop waar het me op dat moment om welke reden dan ook aanspreekt. Dat gebeurd puur intuitief. Ik fotografeer ook intuitief en vaak ben ik met de eerste paar foto's gemaakt op de bewuste plek het meest blij.
De ene keer ga ik voor natuur en landschap en de andere keer voor licht en of detail.
Maar ik kom altijd thuis met enkele foto's waar ik blij van wordt.
En voor dat blij worden doe ik het. Het is pure ontspanning. Ik leg vast wat ik zie en ik doe heel erg weinig aan nabewerken!Why photograph?


For me there are 2 goals for the photo-engraving.
One is the creation of family snapshots, which serve to create fond memories and they also go in the scrapbook.
The second objective is dealt with separately and is like my hobby. For a year I try to pull out every thursday for photo shots.
I stop where I did at that moment for whatever reason appeals. That happened purely intuitive. I shoot often and also intuitively. I  mostly are  the most happy with the few first photos taken on the spot I stopped.
Sometimes I go for nature and landscape and other times or for light and detail. But I always come home with some pictures which made me  happy. And I be glad that I do it. It is pure relaxationI photograph what I see and I also do very little to finishing!

maandag 4 juni 2012

Huisgenootje.

Deze zomer zal het waarschijnlijk zover zijn dat beiden jongens het ouderlijk huis verruilen voor een eigen stek. Om nu niet overgeleverd te worden aan het wel bekende lege nest syndroom heb ik alvast voor een nieuw huisgenootje gezorgd en wel in de vorm van een heel leuk valkparkietje, luisterend naar de naam Droppie. Dit is een van de eerste foto's van een piep jong vogeltje. Inmiddels is het een mooie vogel van een week of acht oud en zit hij in zijn eigen kooi in de huiskamer. Hij is nu een week bij ons en Droppie begint al aardig aan ons te wennen en durft van zijn stok op onze hand te stappen.
Vanavond na het eten heeft hij zelfs al een poosje los in de huiskamer mogen vliegen, hij liet zich daarna heel soepel weer terug in de kooi plaatsen. Dat was echt genieten van en met ons nieuwe huisgenootje.
Kijk voor meer op mijn andere blog: http://deschaapskudde.blogspot.nl/
Met dit item doe ik mee aan de photo heart connection.

Roommate

This summer it will probably be that both boys left home and exchange for their own site. For now do not have to be delivered to the well known empty nest syndrome, I have already made ​​and for a new roommate in the form of a very nice falcon parakeet, listening to the name Droppie. This is one of the first pictures of a very young bird. It is now a beautiful bird of eight weeks old and he sits in his own cage in the living room. He is now a week with us and Droppie becoming rather accustomed to us and he is not afraid of moving from stick on our hand.
Tonight after dinner, he even whas for a while loose in the living room to fly, then he let himself very smoothly put back into the cage. That was really enjoying  with and from our new roommate.
Look also at: http://deschaapskudde.blogspot.nl/

This item is participating in the photo heart connection