zondag 22 juli 2012

Is fotografie kunst?Voor mij is kunst iets waar je naar kunt kijken en dan emotie oproept. Je kunt er een gevoel bij hebben, je kunt er dan van genieten, maar het zou ook een heel ander gevoel kunnen geven. Alles tussen je goed voelen en afkeer voelen is mogelijk. Voor mij is de enige voorwaarde voor kunst dat het een bepaalde emotie geeft.
Een artiest is iemand die de kunst verstaat emotie op te roepen met zijn gemaakte werk in welke vorm dan ook. Het speelt geen grote vorm in mijn leven, ik heb genoeg aan de dagelijkse levenskunst die voor mij vooral bestaat uit genieten van de gewone dagelijkse dingen die voorbij komen in mijn natuurlijke omgeving. Al dan niet 'gedwongen door inkomsten en gezondheid' dicht bij huis.

Ik ben op creatief vlak een bezige bij en geniet daar heel erg van, ik vind het leuk om vele dingen te doen en regelmatig iets nieuws te proberen, maar de fotografie loopt al sinds mijn jeugd als een rode draad door mijn leven. Deze foto's worden dan ook weer op een creatieve manier in een scrapbook voorheen een plakboek verwerkt. Tevens vind ik het leuk om te haken, breien van eigen patronen maar ook uit een boekje, borduren, echter het bouwen van poppenhuizen en schilderen en inrichten daarvan ga ik ook niet uit de weg. Bezig zijn met kralen en klei, zand en keramiek. Ik heb al zoveel uitgeprobeerd en voor langere en kortere tijd als tijdverdrijf gedaan. Maar vooral er van genoten. Het meeste zou ik zo weer kunnen op pakken en mee verder gaan waar ik ben gebleven. Ik ben dus vooral praktisch bezig op het creatieve vlak.

Voor mij is creatief bezig zijn een uitlaatklep voor mijn emoties, frustraties en daar haal ik enorm veel energie uit.
Ik ben er zeker van dat fotograferen een kunstvorm is, ook al wordt er een beeld vastgelegd wat al reeds lang bestaat. Het samenspel van licht, visie van de fotograaf, compositie en nog veel meer maken dat uiteindelijk al lang bestaande beeld tot kunst. Op dat moment zorgt de foto er dus voor dat je geraakt wordt en voor mij wordt het op dat moment dus tot kunst verheven.
Dat zorgt er dus tevens voor dat ik ook zeer beslist 'soms' een kunstenaar ben. Niet altijd, soms wordt echter een foto van mij bijzonder genoeg om kunst te heten omdat deze ook bij andere mensen behalve mijzelf emotie oproept. Dat blijkt uit het feit dat er mensen zijn die het leuk vinden om een foto van mijn hand aan de muur te hangen. Maar ook dat er foto's goed genoeg gevonden zijn om te hangen op een tentoonstelling. Dat maakt dus een voor mij gewone foto, 'gewoon bijzonder'.


Is photography art?
For me, art is something you can look at and then emotion. You can have a feeling, you can then enjoy it, but it would also give a very different feeling. Everything between feeling good and feeling disgust is possible. For me, the only condition for art that gives a certain emotion.
An artist is someone who understands the art of emotion to evoke with his work produced in any form whatsoever. It does not form large in my life, I have enough to everyday living for me mainly consists of enjoying the simple everyday things that come in my natural environment. Whether or not 'forced by income and health' close to home.
I am a busy bee on a creative level and enjoy it very much, I like to do many things and regularly try new things, but photography has been running since my youth like a thread through my life. These photos are also a creative way in a scrapbook a scrapbook previously processed. Also I like to crochet, knitting own patterns but also from a book, embroidery, however, building dollhouses and paint and decorate them I will not shy away from. Working with beads and clay, sand and ceramics. I've tried so many and for longer and shorter time as a pastime made. But especially enjoyed it. The most I'd again be able to grab it and continue where I left off. I am therefore particularly useful working on the creative plane.
For me, being creative outlet for my emotions, frustrations and there I get a lot of energy.
I am sure that photography is an art form, even if an image is recorded what has been a long time. The interplay of light, vision of the photographer, composition and much more make that ultimately longstanding image into art. At that time makes the photograph so that you hit and it is for me at that time so an art.
That also makes sure that I very definitely 'sometimes' an artist. Not always, but sometimes a picture of me special enough to be called art because they also respond to other people besides myself emotion. This is evident from the fact that there are people who like to take a picture of my hand on the wall. But that pictures are good enough to hang in an exhibition. That makes me so an ordinary photograph, 'just special ".

4 opmerkingen:

 1. Wonderful exploration of art and artists, Elsie. I like how you describe photography as a thread that has been running through your life. What a beautiful description! The idea that art is something that expresses emotion or makes others feel emotion is a great way to put your definition. Thanks for sharing your views!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Elsie, I like the idea that art is whatever evokes an emotional response in others. That's a great definition of art. And it certainly applies to photography too.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. hi els, i like what you wrote...like your attitude and 'matter of fact'-ness about art. from what you have written i conclude that you are only an artist when something you have made generates an emotion with others, when others appreciate what you have created. Is that true?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hi Elsie,
  Thanks for sharing your thoughts. I like the way you call yourself a 'sometimes' artist. You have expressed well that, it is the purpose of the image taken that dictates when you are an artist. I loved hearing about your other creative talents.
  Maxine

  BeantwoordenVerwijderen