vrijdag 20 juli 2012

Wat is mijn stijl?Ik ga niet op stap zonder mijn Nikon Coolpix P7100, dat is een point en shoot, die zit standaard in mijn handtas (voor op mijn rug) voor de onverwachte foto momenten onderweg. Ik stop dan ook altijd indien mogelijk. Deze point en shoot heeft een bereik van 28 tot 200 mm en diverse creatieve mogelijkheden. Ik ben er best blij mee, hoewel mijn Sony meer in de smaak viel. Helaas kon ik geen Sony meer vinden met de instel mogelijkheid van 2:3 en dat was voor mij een vereiste bij een nieuwe point en shoot.
Als ik op de donderdag ochtend van huis op foto safari ga dan heb ik ook altijd mijn Olympus Pen PL2 mee met een van de 2 kit lenzen er op, op dit moment is dat al zeker een half jaar de 40 -150 mm omdat deze mij zo goed bevalt. Op de Pen speel ik heel graag met de diverse creatieve instellingen en speciale programma’s. Als ik op pad ga, hang ik de camera over de bijrijders stoel of achterin als ik niet alleen op weg ben, tot het stop moment, ik zoek direct een parkeerplek als iets mij heeft gegrepen, dan pak ik de Pen in de hand, doe mijn handtas met de point en shoot op mijn rug en ga aan de wandel.
Meestal ben ik rond elf uur of half twaalf wel uitgewandeld en ga lekker aan een bak leut of de lunch beginnen en daarna mag de computer aan en ga ik nog een keer genieten van de resultaten. Ik hou dus van de buitenlucht en het buitenlicht. Een enkele keer wil ik nog wel eens s’avonds op pad gaan maar meestal is mijn energie dan al op.
Ik ga ook heel graag op pad als ik gefrustreerd ben, stress heb, of me niet lekker voel, omdat een foto safari in mijn eentje mij zo enorm veel energie geeft dat ik er weer een hele week tegen kan.
Buiten het feit dat de point en shoot altijd in mijn handtas zit ligt de pen altijd klaar op de kast voor het grijpen zodat ik die direct kan pakken bij foto momenten in en om het huis, al dan niet voor het scrapbook of gewoon voor de fun.
De familie feesten laat ik tegenwoordig wel graag over aan mijn nichtje van 18 die het ook erg leuk vind om te fotograferen en mooie foto’s maakt. De vakanties daar in tegen lopen wij met zijn drieën rond met een gave camera, nu dan eigenlijk weer met zijn tweeën om dat  de jongste ook wel zijn eigen weg zal gaan dit jaar.
Ik geniet van de momenten alleen net zo als de momenten als we met elkaar fotograferen, ik vind het echter niet leuk als er iemand zonder camera mee is, omdat ik dan het gevoel krijg me te moeten haasten bij het maken van mijn plaatjes.
Ik werk nooit met een statief, wel zet ik mijn camera rustig op een muurtje, op de grond of wat er voor handen is indien de situatie daar om vraagt.

What's your shooting style?
I'm not going to step without my Nikon Coolpix P7100, which is a point and shoot, which is standard in my handbag (for my back) for the unexpected photo opportunities en route. I always stop if possible. This point and shoot has a range of 28 to 200 mm and various creative possibilities. I was quite happy with my Sony even more appreciated. Unfortunately I could not find the Sony more adjustment options of 2:3 and that was for me a requirement for a new point and shoot.
If I am on the Thursday morning from home on a photo safari ga then I always have my Olympus Pen PL2 along with one of the 2 kit lenses on it, at this time is already at least six months because the 40 -150 mm make me so happy. On the Pen, I love playing with the various creative institutions and special programs. If I go on the road, I hang the camera on the co-drivers seat or back when I not only am on the road, to stop time, I'm looking for a parking space immediately if something has seized me, then I pick up the pen in hand, do my handbag with the point and shoot on my back and go on walks.
I'm usually around eleven o'clock or half past eleven have been treated ewan and get out to a trough encryptions or lunch and then can start the computer and I will again enjoy the results. So I love the outdoors rural side and outdoor light. A few times I sometimes at afternoon on the road but it is usually already on my energy.
I also really like on the road when I am frustrated, I stress, or do not feel well, because a photo safari on my own gives me lots of energy so that I can weather a week against.
Besides the fact that the point and shoot always in my handbag is, the pen is always ready to cabinet for grabs so I can directly deal with photo opportunities in and around the house, whether or not for the scrapbook or just for fun .
The family gatherings nowadays I like to let on to my niece of 18 that also really like to photograph and beautiful pictures. The holidays in there against the three of us walk around with a cool camera, than it is now back with his two youngest to the known will go its own way this year.
I enjoy the moments just as are the moments when we shoot together, I do not like if somebody without a camera, because I get the feeling I need to hurry in making my pictures.
I never work with a tripod, but I put my camera quietly on a wall, on the ground or whatever was at hand if the situation requires.2 opmerkingen:

  1. Beautiful Elsie! Having gotten to know you in the class, I can see how this shooting style fits you. I can image you exploring, stopping when you are seized by some image, and having it provide you great excitement and energy. Keep it up! You are connected to your inspiration, that's clear.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. great shots els, am looking forward to a joint photoshoot sometime soon! i love the one of the haystacks in white plastic, so incredibly straight in their rows on the grass, looks a bit like a war cemetery lol! great POV!

    BeantwoordenVerwijderen